یکشنبه 24 آذر 1398
برگزاری مراسم روزدانشجوجلسه پرسش وپاسخ بادانشجویان درروزدانشجوبازدید سرزده رییس دانشگاه ازاداسلامی استان کرمانشاه ازمرکزهرسین و دیدار با امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان
loading...

لطفا منتظر بمانید...